D'acord amb el que disposa l'article 7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'Abril de 2016 i en l'article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades, ALTA NATIVE, S.L., amb CIF: B97704365, li informa de que les seues dades de caràcter personal i tota la informació relacionada seran tractats en un tractament de dades de caràcter personal, i la finalitat del qual és emmagatzemar informàticament en els que les seues dades queden incorporats i són tractats a fi de prestar-li els servicis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que puga ser del seu interés.

Dades identificatives del responsable:

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'empresa:

Nom empresa: ALTA NATIVE

Raó social: ALTA NATIVE, S.L.

C.I.F: B97704365

Direcció: CAMI GUARDADANY DEL MULADAR, S/N - 46410 - SUECA - VALÈNCIA

Telèfon: 961762227

Email: compras@altanative.es

 

FINALITAT DE LA PÀGINA WEB

La finalitat de la present web consistix a informar l'usuari de l'activitat de l'empresa, a més de l'actualitat i temes d'interés del sector. Està regulat l'ús del lloc web: www.altanative.es

Formularis de contacte

Si un usuari desitja posar-se en contacte amb nosaltres, pot fer-ho a través del formulari habilitat per a això en la web. En este cas, les dades proporcionats seran utilitzats per a atendre les peticions d'informació.

Compra online

Si un usuari desitja fer ús de la compra online se li sol·licitaran distintes dades sent estos el seu nom, direcció de mail, direcció d'enviament o les dades de la seua targeta de crèdit, entre altres. Les dades proporcionats seran per a poder dur a terme el tractament de la compra online. Pots consultar les condicions de compra ací.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d'ALTA NATIVE, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Les dades personals proporcionats es conservaran, mentres es mantinga la relació, no se sol·licite la seua supressió per l'interessat, o durant 1 any a partir de l'última confirmació d'interés, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. Tractarem les dades basant-se en el seu consentiment o execució d'un contracte, firma del pressupost.

Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seues dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, per a això podrà enviar un email a: info@altanative.es

A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competents per a obtindre informació addicional o presentar una reclamació.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre B97704365 ALTA NATIVE, S.L. (d'ara en avant ALTA NATIVE) amb els Usuaris dels seus servicis telemàtics, presents en este lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

ALTA NATIVE NO prendrà decisions automatitzades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal o en els processos de selecció i els tractarem basant-se en el seu consentiment o execució d'un contracte.

 

DRETS

L'interessat pot exercir els següents drets:

Dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals.

Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els següents drets i per a això podrà enviar un email a: info@altanative.es

A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competents per a obtindre informació addicional o presentar una reclamació.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els servicis prestats per ALTA NATIVE. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitats o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels dits servicis.

 

ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb ALTA NATIVE o qualsevol de les seues delegacions.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITATS

L'Usuari que envia la informació a ALTA NATIVE és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades inclosos, exonerant-se ALTA NATIVE de qualsevol responsabilitat respecte d'això.

Els usuaris garantixen i responen, en tot cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitats, i es comprometen a mantindre degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

ALTA NATIVE no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d'elaboració pròpia i de les que s'indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumix cap responsabilitat quant a hipotètics perjuís que pogueren originar-se per l'ús de la dita informació. S'exonera a ALTA NATIVE de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjuí que poguera patir l'Usuari como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por ALTA NATIVE siempre que proceda de fuentes ajenas a ALTA NATIVE

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ALTA NATIVE es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En els dits supòsits, ALTA NATIVE anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d'ALTA NATIVE i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni inclús citant les fonts, excepte consentiment per escrit d'ALTA NATIVE. 

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

ALTA NATIVE es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a la dita informació a certs usuaris.

ALTA NATIVE no assumix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es puga accedir per enllaços o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat d'ALTA NATIVE.La presència d'enllaços o enllaços en les pàgines web d'ALTA NATIVE té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.